BẢNG KẾT QUẢ

TOP 80 THAM GIA VÒNG BÁN KẾT
TOP 20 VÒNG 1 (18/1/2022 - 31/1/2022)
TOP 20 VÒNG 1 (03/1/2022 - 17/1/2022)
TOP 20 VÒNG 1 (06/12/2021 - 22/12/2021)